Děkujeme všem účastníkům studie. První fáze sběru dat byla ukončena.

Veškeré zde prezentované materiály jsou majetkem Pražské vysoké školy psychosociálních studií a bez souhlasu není povoleno je kopírovat, šířit nebo jakkoliv reprodukovat. V případě potíží či otázek se můžete obrátit na řešitele studie Mgr. Filipa Havlíka.